Nhiệm vụ 1. Xác định những việc làm góp phần xây dựng và phát triển nhà trường trang 24 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Chỉ ra những việc cần làm góp phần xây dựng và phát triển nhà trường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Chỉ ra những việc cần làm góp phần xây dựng và phát triển nhà trường

Phương pháp giải:

  • Quảng bá về hình ảnh của nhà trường
  • Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè
  • ...

Lời giải chi tiết:

  • Xây dựng môi trường học tập tích cực
  • Xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp
  • Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự
  • Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường
  • Quảng bá về hình ảnh của nhà trường
  • Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè
  • ...

CH 2

Chia sẻ những việc em đã làm góp phần xây dựng, phát triển nhà trường và cảm xúc của em khi thực hiện việc làm đó

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Em đã tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, giữ gìn khuôn viên trường và lớp học luôn sạch đẹp.  Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia vào các hoạt động của trường học, cùng các giáo viên và học sinh tạo ra một môi trường học tập thân thiện và năng động.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close