Nhiệm vụ 3. Thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp trong các trường hợp trang 9 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Đóng vai thể hiện sự tuân thủ quy định của nhóm, lớp trong các tình huống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Tình huống 1: Nhóm của B đang thảo luận cách thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. B luôn nói rằng mình không thể thực hiện nhiệm vụ nhóm giao với lí do bận học và nhà xa. B bị các bạn phản đối kịch liệt vì thiếu tinh thần tập thể. Nếu là B, em xử lí thế nào?

Tình huống 2: Thứ bảy tuần tới lớp của N tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ trong giờ sinh hoạt lớp. N được giao nhiệm vụ chuẩn bị trước một số dụng cụ. Tuy nhiên, do có việc đột xuất, N thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian quy định. Nếu là N, em sẽ xử lí thế nào?

 

Đóng vai thể hiện sự tuân thủ quy định của nhóm, lớp trong các tình huống.

Tình huống 1: Nhóm của B đang thảo luận cách thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. B luôn nói rằng mình không thể thực hiện nhiệm vụ nhóm giao với lí do bận học và nhà xa. B bị các bạn phản đối kịch liệt vì thiếu tinh thần tập thể. Nếu là B, em xử lí thế nào?

Tình huống 2: Thứ bảy tuần tới lớp của N tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ trong giờ sinh hoạt lớp. N được giao nhiệm vụ chuẩn bị trước một số dụng cụ. Tuy nhiên, do có việc đột xuất, N thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian quy định. Nếu là N, em sẽ xử lí thế nào?

Phương pháp giải:

HS tự xử lý tình huống 

Lời giải chi tiết:

Tình huống 1: Nếu là B, Nếu là B, em sẽ lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của các bạn trong nhóm về tinh thần tập thể và quy định của nhóm. Bên cạnh đó, thay vì từ chối tham gia hoàn thành nhiệm vụ được giao, em sẽ cố gắng tìm cách để phù hợp với lịch học và việc nhà của mình để có thể đóng góp vào công việc nhóm.

Tình huống 2: Nếu là N, em sẽ thông báo với cán bộ lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm về tình hình của mình để được giúp đỡ và có sự thay đổi trong kế hoạch chuẩn bị. Ngoài ra, em sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bạn trong nhóm hoặc những người khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CH 2

Đóng vai thể hiện sự tuân thủ quy định của nhà trường trong các tình huống

Tình huống 1: Một số bạn trong nhóm của Y rất muốn tạo ấn tượng cho sự kiện mít tinh kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường nên rủ nhau mặc quần sooc ngăn và yếm đào. Nếu là Y em sẽ xử lí như thế nào?

Tình huống 2: Khi tham gia câu lạc bộ của trường, P thấy một số bạn sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nếu là P, em có những đề xuất gì để xât dựng nét đẹp văn hóa học đường?

Phương pháp giải:

HS tự xử lý tình huống 

Lời giải chi tiết:

Tình huống 1: Nếu là Y, em sẽ nhắc nhở và giải thích cho các bạn trong nhóm về quy định của trường về trang phục để đảm bảo sự đồng nhất, chuyên nghiệp và đúng quy định. Sau đó em sẽ đề xuất các phong cách trang phục khác phù hợp với sự kiện mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của trường.

Tình huống 2: Nếu là P, em sẽ đề xuất những giải pháp sau để xây dựng nét đẹp văn hóa học đường:

  • Tạo ra một cuộc trò chuyện cởi mở về việc sử dụng ngôn ngữ và hành vi của các thành viên trong câu lạc bộ để đề cao tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.
  • Tạo ra các quy định và hướng dẫn rõ ràng về ngôn ngữ và hành vi để đảm bảo tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều tuân thủ quy định.

CH 3

Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện sự tuân thủ nội quy, quy định của nhóm, lớp và nhà trường

Phương pháp giải:

Chia sẻ những việc em đã làm

Lời giải chi tiết:

  • Đi học đúng giờ, nghỉ học có lí do chính đáng.
  • Học bài và làm bài đầy đủ.
  • Bảo vệ và giữ gìn tài sản của nhà trường.
  • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động tập thể do nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức.
  • Lễ pháp với thầy cô, người lớn và chan hòa với các bạn.
  • Có tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ bạn bè khi cần thiết.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close