Nhiệm vụ 2. Thể hiện sự tự tin của bản thân trang 16 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Thể hiện sự tự tin với những đặc điểm riêng của bản thân theo các cách khác nhau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Thể hiện sự tự tin với những đặc điểm riêng của bản thân theo các cách khác nhau

Phương pháp giải:

Thể hiện sự tự tin với những đặc điểm riêng của bản thân

Lời giải chi tiết:

  • Luôn nhìn trực diện vào mắt người đang nói chuyện với mình.
  • Can đảm, sẵn sàng thử sức những điều mới mẻ, không ngừng khám phá bản thân.
  • Thiết lập những mục tiêu có tính khả thi và nghiêm túc thực hiện.
  • Tránh tiếp nhận thông tin (hoặc thận trọng với những ai) làm mất đi sự tự tin của mình.
  • ...

CH 2

Thảo luận về những việc làm giúp M trở nên tự tin

M thiếu tự tin vì cho rằng mình không có gì đặc biệt cả về hình thức lẫn năng lực. Sau khi được thầy cô, gia đình và bạn bè động viên, chỉ dẫn, M tích cực tham gia nhiều hoạt động khác nhau. M nhận ra mình biết cách làm cho các bạn vui vẻ và có khả năng giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn. Thêm vào đó, M cố gắng tập trung học tập hơn và đã đạt được những tiến bộ. M thấy mình trở nên có giá trị và tự tin hơn. M bắt đầu đặt ra những mục tiêu cao hơn cho giai đoạn tiếp theo. M tin mình sẽ thực hiện được mục tiêu đó.

Phương pháp giải:

Thảo luận với bạn 

Lời giải chi tiết:

Những việc làm giúp M trở nên tự tin:

  • M tham gia nhiều hoạt động khác nhau => M nhận ra mình biết cách làm cho các bạn vui vẻ và có khả năng giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn.
  • M tập trung học tập hơn => tiến bộ

M đã có những bước tiến lớn trong việc tìm kiếm giá trị bản thân và đã đạt được thành công, điều này đã giúp M trở nên tự tin hơn.

CH 3

Trao đổi về cách em rèn luyện để trở nên tự tin

Phương pháp giải:

HS tự trao đổi

Lời giải chi tiết:

  • Thử sức với những điều mới mẻ, không ngừng khám phá bản thân
  • Thiết lập những mục tiêu có tính khả thi và nghiêm túc thực hiện
  • ...

CH 4

Chia sẻ cảm xúc của em khi thấy mình tự tin

Phương pháp giải:

Chia sẻ cảm xúc của em

Lời giải chi tiết:

Khi em tự tin, em sẽ dễ dàng hơn trong việc đạt được những mục tiêu của mình và có thể trải nghiệm cuộc sống một cách tích cực hơn. Tự tin cũng giúp em thể hiện bản thân một cách rõ ràng hơn và có thể tạo được ấn tượng tốt với những người khác.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close