Nhiệm vụ 5. Hợp tác thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường trang 27 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Thảo luận các cách hợp tác với các bạn để thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Thảo luận các cách hợp tác với các bạn để thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

  • Cùng nhau lựa chọn hoạt động phù hợp
  • Cùng nhau xác định nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng người
  • Hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
  • ...

CH 2

Đề xuất cách thức hợp tác với các bạn để thực hiện các hoạt động chung

Phương pháp giải:

HS tự đề xuất

Lời giải chi tiết:

  • Thực hiện phong trào thi đua học tốt
  • Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường
  • ...

CH 3

Chia sẻ cảm xúc khi em hợp tác được với các bạn trong thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường

Phương pháp giải:

Chia sẻ cảm xúc của em 

Lời giải chi tiết:

Cảm xúc, suy nghĩ của em: Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã góp phần thực hiện hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close