Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu nội dung và cách phấn đấu hoàn thiện bản thân trang 7 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Chỉ ra những nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Chỉ ra những nội dung cần phấn đấu hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

 • Tuân thủ quy định, kỉ luật trong học tập và cuộc sống
 • Thể hiện trách nhiệm trong công việc ở nhà, ở trường và trong cộng đồng
 • Ứng xử văn minh, lịch sự với mọi người xung quanh
 • Hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe
 • ...

Lời giải chi tiết:

 • Tuân thủ quy định, kỉ luật trong học tập và cuộc sống
 • Thể hiện trách nhiệm trong công việc ở nhà, ở trường và trong cộng đồng
 • Ứng xử văn minh, lịch sự với mọi người xung quanh
 • Hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe
 • ...

CH 2

Xác định cách phấn đấu hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

 • Chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ để thực hiện
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài
 • Rèn luyện cho đến khi mục tiêu thành hiện thực
 • ...

Lời giải chi tiết:

 • Xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên và tập trung vào thứ tự ưu tiên cao nhất
 • Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu
 • Xác định những thuận lợi và khó khăn cần khắc phục
 • Chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ để thực hiện
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài
 • Rèn luyện cho đến khi mục tiêu thành hiện thực
 • ...

CH 3

Chia sẻ những điều hài lòng và những điều chưa hài lòng về cách phấn đấu hoàn thiện bản thân

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Hài lòng:

 • Đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho bản thân
 • Đã tự đánh giá và nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó tập trung vào phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết.
 • Tích cực tìm kiếm các nguồn tài liệu và tham gia các khóa học để học hỏi kinh nghiệm từ người khác.
 • Đã đánh giá tiến độ thường xuyên, sửa đổi kế hoạch nếu cần, và giữ một tinh thần kiên trì và quyết tâm để hoàn thành các mục tiêu.
 • Giữ được tư duy tích cực, luôn tìm cách để cải thiện bản thân và không ngừng phấn đấu.

Chưa hài lòng:

 • Đôi khi bị lạc lối hoặc bỏ cuộc khi gặp phải những thách thức khó khăn.
 • Bản thân chưa tận dụng hết thời gian và cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
 • Chưa đủ sáng tạo và chưa tìm ra được những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.
 • Chưa đủ quyết tâm và kiên trì trong việc đạt được mục tiêu.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close