Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu việc tuân thủ nội quy, quy định trong nhà trường và cộng đồng trang 8 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ những việc em đã tuân thủ hoặc chưa tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và cộng đồng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Chia sẻ những việc em đã tuân thủ hoặc chưa tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường và cộng đồng

Phương pháp giải:

HS tự chia sẻ

Lời giải chi tiết:

Nhà trường:

 • Trang phục đúng quy định
 • Tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể
 • Trung thực trong học tập
 • ...

Cộng đồng:

 • Giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định
 • Trang phục phù hợp với địa điểm công cộng
 • Không gây mất trật tự nơi công cộng
 • ...

CH 2

Xác định nguyên nhân của việc tuân thủ hoặc chưa tuân thủ quy định chung của nhà trường và cộng đồng

Phương pháp giải:

Tuân thủ:

 • Mong muốn xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân
 • Sợ bị phê bình, nhắc nhở
 • Muốn thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch
 • ...

Chưa tuân thủ:

 • Chưa hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của bản thân
 • Muốn thể hiện mình "Khác biệt"
 • Chưa biết đầy đủ thông tin về các quy định ở nơi mình đến
 • ...

Lời giải chi tiết:

Tuân thủ:

 • Mong muốn xây dựng hình ảnh tích cực về bản thân
 • Sợ bị phê bình, nhắc nhở
 • Muốn thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch
 • ...

Chưa tuân thủ:

 • Chưa hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của bản thân
 • Muốn thể hiện mình "Khác biệt"
 • Chưa biết đầy đủ thông tin về các quy định ở nơi mình đến
 • ...

CH 3

Thảo luận về các cách giúp mỗi cá nhân tuân thủ quy định của nhà trường và cộng đồng

Phương pháp giải:

Thảo luận với bạn bè

Lời giải chi tiết:

 • Tự nâng cao ý thức, lòng tự trọng của bản thân
 • Noi gương những người sống kỉ luật
 • Xây dựng nhóm bạn cùng rèn luyện tính kỉ luật
 • ...

CH 4

Chỉ ra những khó khăn và thuận lợi khi em phấn đấu tuân thủ nội quy, quy định và cách khắc phục khó khăn

Phương pháp giải:

HS tự chỉ ra những khó khăn và thuận lợi 

Lời giải chi tiết:

Thuận lợi:

 • Là những hoạt động thường xuyên, diễn ra thường xuyên dễ tạo thói quen.
 • Dễ thích nghi
 • Được bạn bè và thầy cô hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện
 • Thực hiện trong một môi trường mọi người luôn hòa đồng với nhau

Khó khăn:

 • Đòi hỏi sự kiên trì.
 • Hoạt động rèn luyện lâu dài.
 • Đôi khi gặp lỗi nhỏ

Cách khắc phục khó khăn:

 • Thực hành mỗi ngày
 • Giữ tinh thần tích cực và kiên trì

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close