Nhiệm vụ 5. Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí trang 44, 45 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Thảo luận về cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Thảo luận về cách thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Phương pháp giải:

Thảo luận nhóm

Lời giải chi tiết:

 • Luôn luôn ghi chép lại chính xác, rõ ràng, cụ thể các khoản thu chi vào sổ theo dõi
 • Bám sát kế hoạch tài chính cá nhân, kiểm soát các khoản chi đảm bảo chi cho các khoản cần chi, không chi cho các khoản muốn chi
 • Điều chỉnh kịp thời nếu nhận thấy có sự bất hợp lí trong các khoản thu chi, có sự khác biệt đáng kể giữa thực tiễn và kế hoạch dự kiến
 • ...

CH 2

Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Phương pháp giải:

Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Lời giải chi tiết:

 

Kế hoạch tài chính cá nhân Triển khai trong thực tế
Tập hợp các khoản thu
 • Khoản thu có được từ các nguồn xác định rõ ràng
 • Khoản thu từ hoạt động lao động trong gia đình phù hợp với năng lực và đảm bảo an toàn
 • ...
Xác định các khoản chi
 • Khoản đã chi thuộc nhóm thiết yếu
 • Khoản đã chi thuộc nhóm linh hoạt
 • ...
Xác định các khoản tiết kiệm
 • Bỏ ống tiết kiệm
 • Gửi tiết kiệm
 • Mở tài khoản cá nhân
 • Đưa bố mẹ kinh doanh
 • ...
Cân đối, điều chỉnh thu chi đảm bảo thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân đã đưa ra
 • So sánh các khoản đã thu chi, đã tiết kiệm được trong một thời gian với kế hoạch tài chính cá nhân dự kiến
 • Gia tăng các hoạt động lao động góp phần gia tăng khoản thu nếu khoản thu nhỏ hơn so với dự kiến
 • Giảm thiểu các khoản chi linh hoạt, không thực sự cần thiết nếu khoản đã chi vượt quá dự kiến
 • ...
Tiếp tục thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đã đưa ra
 • Cất giữ riêng khoản cần tiết kiệm được theo tuần, tháng, quý,...
 • Chỉ chi tiêu trong khoản sẵn sàng chi, được xác định bằng hiệu số giữa tổng khoản thu và khoản cần tiết kiệm
 • ...

CH 3

Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Phương pháp giải:

Chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Lời giải chi tiết:

HS tự chia sẻ kết quả thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close