Nhiệm vụ 8. Truyền thông về truyền thống nhà trường trang 28, 29 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 11 Chân trời sáng tạo

Thực hiện hoạt động truyền thông về truyền thống nhà trường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH 1

Thực hiện hoạt động truyền thông về truyền thống nhà trường

Phương pháp giải:

Thực hiện hoạt động truyền thông về truyền thống nhà trường

Lời giải chi tiết:

a. Lựa chọn nội dung truyền thông

  • Về lịch sử phát triển nhà trường
  • Về các phong trào học tập trong nhà trường
  • ...

b. Lựa chọn hình thức truyền thông

  • Phát sóng trực tiếp, đăng tải những hình ảnh về nhà trường, các phong trào của nhà trường
  • Viết bài, vẽ tranh tuyên truyền
  • Làm phóng sự, video clip
  • Thuyết trình, hùng biện
  • ...

c. Thực hiện truyền thông

CH 2

Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông về truyền thống nhà trường

Phương pháp giải:

HS tự báo cáo

Lời giải chi tiết:

HS tự báo cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close