Câu hỏi Vận dụng trang 8 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

- Sưu tầm tranh, ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, con người quê hương em. - Vẽ một bức tranh về cảnh đẹp quê hương em.

Đề bài

- Sưu tầm tranh, ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, con người quê hương em.

- Vẽ một bức tranh về cảnh đẹp quê hương em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sưu tầm.

- Vẽ.

Lời giải chi tiết

- Học sinh tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về quê hương mình.

- Học sinh tùy khả năng, sở thích vẽ một bức tranh về quê hương.

HocTot.Nam.Name.Vn

close