Câu hỏi Khởi động trang 14 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

- Em cùng các bạn nghe/hát bài: “Bông hồng tặng cô” (sáng tác: Trần Quang Huy). - Bạn nhỏ trong bài hát đã làm gì để thể hiện sự kính yêu cô giáo?

Đề bài

- Em cùng các bạn nghe/hát bài: “Bông hồng tặng cô” (sáng tác: Trần Quang Huy).

- Bạn nhỏ trong bài hát đã làm gì để thể hiện sự kính yêu cô giáo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nghe/hát.

Lời giải chi tiết

- Bạn nhỏ trong bài hát đã trồng cây hoa hồng và dành tặng cô để bày tỏ sự kính yêu đối với cô giáo.

HocTot.Nam.Name.Vn

close