Câu hỏi Vận dụng trang 58 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

- Chia sẻ với các bạn cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. - Nhắc nhở bạn bè tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường. - Làm thẻ thông tin cá nhân để ghi nhớ tên người thân, số điện thoại, địa chỉ.

Đề bài

- Chia sẻ với các bạn cách em tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.

- Nhắc nhở bạn bè tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường.

- Làm thẻ thông tin cá nhân để ghi nhớ tên người thân, số điện thoại, địa chỉ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chia sẻ.

- Nhắc nhở.

- Liên hệ bản thân.

Lời giải chi tiết

- Khi em gặp những vấn đề khó khăn ở trường mà không tự giải quyết được như bị sốt, bị ngã, bị bắt nạt, ... thì em sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô khác trong trường giúp đỡ.

- Em hãy nhắc nhở bạn bè tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, bác bảo vệ khi gặp khó khăn ở trường mà một mình không thể giải quyết được.

- Mẫu thẻ thông tin cá nhân:

HocTot.Nam.Name.Vn

close