Câu hỏi Luyện tập trang 16 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm nào? Vì sao?

Hình ảnh: Trang 16 SGk

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Phân tích tình huống.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

Hình 1:

Các bạn học sinh lễ phép đứng nghiêm chào cô khi cô giáo bước vào lớp. Em đồng tình với việc làm này thì đó là việc làm thể hiện sự tôn trọng cô giáo.

Hình 2:

Hai bạn học sinh đang tranh giành đồ trong khi cô giáo đang giảng bài. Em không đồng tình với việc làm trên vì đó là việc làm thiếu tôn trọng cô giáo.

Hình 3:

Bạn học sinh đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy giáo. Em đồng tình với việc làm này vì đó là việc làm thể hiện sự quan tâm, lo lắng mà học trò dành cho thầy giáo.

Bài 2

Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?

Hình ảnh: Trang 17 SGK

1. Cô giáo em mới ốm dậy nhưng            2. Em là Lan cùng đi dưới sân trường.

vẫn cố gắng lên lớp. Em thấy một           Gặp thầy Hiệu trưởng, Lan kéo tay em

số bạn nói chuyện, không nghe cô          đi theo hướng khác để không phải chào thầy.

giảng bài.

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Phân tích tình huống.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ bản thân.

Lời giải chi tiết:

Hình 1:

Em sẽ nói với các bạn ấy rằng cô vừa ốm dậy, vẫn còn mệt, các bạn không nên nói chuyện riêng trong giờ học mà nên tập trung lắng nghe cô giảng bài.

Hình 2:

Em sẽ nói với bạn không nên làm vậy vì đấy là việc làm thiếu tôn trọng thầy giáo. Em sẽ cùng bạn đến chào thầy Hiệu trưởng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close