Câu hỏi Vận dụng trang 22 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Chia sẻ nhưng việc em làm thể hiện tình yêu quý bạn bè. Tìm hiểu về một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường, lập kế hoạch giúp bạn vượt qua khó khăn.

Đề bài

  • Chia sẻ những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.
  • Tìm hiểu về một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp hoặc trong trường, lập kế hoạch giúp đỡ bạn theo mẫu

Họ và tên

Những việc có thể giúp bạn

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

       


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

* Những việc em đã làm thể hiện sự yêu quý bạn bè:

- Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

- Cùng nhau tiến bộ trong học tập.

- Chia sẻ, an ủi khi bạn có chuyện buồn.

- Chúc mừng khi bạn có chuyện vui.

- Hỏi thăm khi bạn bị ốm.

* Những chuyện em sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè

- Tiết kiệm tiền, nuôi heo để giúp đỡ những bạn vùng xa xôi hẻo lánh.

- Quyên góp quần áo, sách vở tặng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Họ và tên

Những việc có thể giúp bạn

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Nguyễn Lan Anh

(bị ốm nên phải nghỉ học dài ngày)

- Cho bạn mượn vở chép bổ sung bài.

- Giảng lại cho bạn những phần bạn chưa hiểu.

Em

Mỗi buổi chiều đi học về.

HocTot.Nam.Name.Vn

close