Câu hỏi Khám phá trang 18 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Nghe kể câu chuyện và trả lời câu hỏi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nghe kể câu chuyện và trả lời câu hỏi:

Hình ảnh: Trang 18 SGK

Bài học quý

      Trong khu rừng kia, chú Sẻ và chú Chích chơi với nhau rất thân. Một hôm, Sẻ nhận được món quà của bà ngoại gửi đến. Đó là một chiếc hộp đựng toàn hạt kê. Sẻ không hề nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy cả. “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn lại là bao!”, Sẻ nghĩ thầm. Thế là hằng ngày, Sẻ ở trong tổ ăn hạt kê một mình. Ăn hết, chú ta quẳng hộp đi. Những hạt kê còn sót lại văng ra khỏi hộp. Cô Gió đưa chúng đến một đám cỏ non xanh dưới một gốc cây xa lạ.

     Chích đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy, bèn gói lại thật cẩn thận vào chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm người bạn thân thiết của mình. Vừa gặp Sẻ, Chích đã reo lên:

– Chào bạn Sẻ thân mến! Mình vừa kiếm được mười hạt kê rất ngon! Đây này, chúng mình chia đôi: cậu năm hạt, mình năm hạt.

       Nghe Chích nói, Sẻ rất xấu hổ. Chú đã học được từ bạn mình một bài học sâu sắc.

M. Pla-cốp-xki (Nguyễn Thị Xuyến dịch)

Đạo đức 3, Nhà xuất bản Giáo dục, 1991

- Sẻ đã làm gì khi nhận hộp kê. Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê?

- Sẻ đã học được gì từ Chích bài học về tình bạn.

Phương pháp giải:

- Nghe kể.

- Đọc – Hiểu.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

- Khi nhận hộp kê, Sẻ nghĩ: “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn lại là bao!”. Sau đó, Sẻ ở trong tổ ăn hạt kê một mình rồi quẳng hộp đi khi ăn hết.

   Khi nhặt được những hạt kê, Chích đã gói cẩn thận vào một chiếc lá, mừng rỡ chạy đi tìm Sẻ để cả hai cùng ăn.

- Sẻ học được từ chích bài học về sự chia sẻ với nhau trong tình bạn.

Bài 2

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

Hình ảnh: Trang 19, 20 SGK

- Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đã thể hiện điều gì?

- Em cần làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè?

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

Hình 1:

Bạn nam đang giảng bài cho bạn nữ. Việc làm này thể hiện thái độ biết giúp đỡ bạn bè.

Hình 2:

Các bạn đang chơi bịt mắt bắt dê với nhau. Việc làm này thể hiện tinh thần đoàn kết.

Hình 3:

Các bạn học sinh đang quyên góp để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh sống khó khăn. Việc làm này thể hiện lòng tốt, biết chia sẻ, giúp đỡ những bạn gặp khó khăn.

Hình 4:

Đồ của bạn nữ bị rơi. Bạn nam đang giúp bạn nữ nhặt lên. Việc làm này thể hiện thái độ biết giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.

Hình 5:

Các bạn học sinh đang cùng nhau học bài. Việc làm này thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập.

Hình 6:

Bạn nữ đang chia sẻ đồ ăn cho bạn nam ăn cùng. Việc làm này thể hiện thái độ biết sẻ chia.

Để thể hiện sự yêu quý bạn bè, em cần:

- Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

- Cùng nhau tiến bộ trong học tập.

- Chia sẻ, an ủi khi bạn có chuyện buồn.

- Chúc mừng khi bạn có chuyện vui.

- Có tinh thần đoàn kết.

HocTot.Nam.Name.Vn

close