Câu hỏi Khởi động trang 18 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

- Em cùng các bạn nghe/hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” (sáng tác: Mộng Lân). - Tình cảm của các bạn trong bài được thể hiện như thế nào?

Đề bài

- Em cùng các bạn nghe/hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” (sáng tác: Mộng Lân).

- Tình cảm của các bạn trong bài được thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nghe/hát.

Lời giải chi tiết

- Tình cảm của các bạn trong bài hát được thể hiện:

+) Chan hòa tình thân.

+) Như anh em keo sơn một nhà.

+) Đầy tình thân, quý mến nhau.

+) Luôn thi đua học chăm tiến tới.

+) Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan.

HocTot.Nam.Name.Vn

close