Câu hỏi Vận dụng trang 17 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Làm thiệp gửi tới thầy giáo, cô giáo để thể hiện tình cảm của em.

Đề bài

  • Làm thiệp gửi tới thầy giáo, cô giáo để thể hiện tình cảm của em.

Hình ảnh: Trang 17 SGK

 

  • Hãy chia sẻ về những việc em đã và sẽ làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ.

- Chia sẻ.

- Liên hệ bản thân.

Lời giải chi tiết

  • Học sinh tự thiết kế thiệp kèm lời chúc để gửi đến thầy giáo, cô giáo nhằm thể hiện tình cảm của em.

Ví dụ:

  • Những việc em đã làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo:

- Tích cực xây dựng bài.

- Chú ý lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài.

- Luôn lễ phép, lịch sự khi nói chuyện với thầy, cô giáo.

- Hỏi thăm thầy, cô giáo khi thầy, cô bị ốm.

- Giúp đỡ thầy, cô giáo khi cần thiết.

- Chào hỏi lễ phép ghi gặp thầy cô.

- Đưa/nhận sách vở bằng hai tay.

  • Những việc em sẽ làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo:

- Cố gắng học tập, gặt hái được nhiều hoa điểm tốt.

- Viết thiệp bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn với thầy, cô giáo.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

close