Câu hỏi Vận dụng trang 61 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Lập danh sách các số điện thoại và địa chỉ cần ghi nhớ để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đề bài

Lập danh sách các số điện thoại và địa chỉ cần ghi nhớ để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Hình ảnh: Trang 61 SGK

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Liên hệ bản thân.

- Lập bảng.

Lời giải chi tiết

Bảng mẫu:

Đối tượng

Số điện thoại, địa chỉ

Công an

113

Cứu hỏa

114

Cấp cứu

115

Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, tìm kiếm cứu bạn toàn quốc

112

Địa chỉ nhà

36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại bố

0987887887

 HocTot.Nam.Name.Vn

close