Câu hỏi Khởi động trang 66 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

- Em và các bạn nghe/hát bài “Ra chơi vườn hoa” (nhạc và lời: Văn Tấn). - Bạn nhỏ trong bài hát đã tuân thủ quy định nơi công cộng như thế nào?

Đề bài

 - Em và các bạn nghe/hát bài “Ra chơi vườn hoa” (nhạc và lời: Văn Tấn).

 - Bạn nhỏ trong bài hát đã tuân thủ quy định nơi công cộng như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nghe/hát.

Lời giải chi tiết

- Bài hát “Ra chơi vườn hoa” (nhạc và lời: Văn Tấn).

- Bạn nhỏ trong bài hát đã tuân thủ quy định nơi công cộng bằng cách không hái hoa vì bạn biết rằng hoa này là của chung mọi người, không được tự tiện ngắt, hái.

HocTot.Nam.Name.Vn

close