Reading: Friends around the world – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading: Friends around the world – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Bài 1

1. Look at the pictures. Where is person from? Listen and read.

(Nhìn các bức tranh. Mỗi người từ đâu đến? Nghe và đọc.)


Hello! I'm Vicky and I'm 11 years old, I'm from Sydney, Australia. Sydney is a big city, but it isn't the capital city of Australia. Canberra is the capital city of Australia! I'm good at basketball. My e-friend is Jill. She's 11, too. She's not Australian. She's from Wellington – the capital city of New Zealand. Jill can play tennis very well. She's great!

Hello! My name's James and I'm 11 years old. I'm from Stittsville, Canada. Stittsville is a beautiful village. It's close to the capital city of Canada – Ottawa! Martial arts is my favourite sport. This is my e-friend Alicia. She's 10 years old. She's from Worcester, South Africa. Worcester is a small town near Cape Town, the capital city of South Africa, Alicia can play basketball very well. She's in the school basketball team.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Xin chào! Tôi là Vicky và tôi 11 tuổi, tôi đến từ Sydney, Úc. Sydney là một thành phố lớn, nhưng nó không phải là thủ đô của Úc. Canberra là thủ đô của Úc! Tôi giỏi bóng rổ. Bạn điện tử của tôi là Jill. Cô ấy cũng 11 tuổi. Cô ấy không phải người Úc. Cô ấy đến từ Wellington - thành phố thủ đô của New Zealand. Jill có thể chơi quần vợt rất giỏi. Cô ấy rất tuyệt!

Xin chào! Tên tôi là James và tôi 11 tuổi. Tôi đến từ Stittsville, Canada. Stittsville là một ngôi làng xinh đẹp. Nó gần thủ đô của Canada-Ottawa! Võ thuật là môn thể thao yêu thích của tôi. Đây là bạn điện tử của tôi Alicia. Cô ấy 10 tuổi. Cô ấy đến từ Worcester, Nam Phi. Worcester là một thị trấn nhỏ gần Cape Town, thủ đô của Nam Phi, Alicia có thể chơi bóng rổ rất giỏi, cô ấy đang ở trong đội bóng rổ của trường.

Lời giải chi tiết:

- Vicky is from Australia.

(Vicky đến từ Úc.)

- Jill is from New Zealand.

(Jill đến từ Niu Di – lân.)

- James is from Canada.

(James đến từ Ca-na-đa.)

- Alicia is from South Africa.

(Alicia đến từ Nam Phi.)

Bài 2

2. Read the text. Decide if the sentences are R (right) or W (wrong).

(Đọc văn bản. Quyết định xem câu nào R (đúng) hoặc W (sai).)

1. Vicky is 10 years old.

2. Jill is good at tennis.

3. James is Canadian.

4. Alicia can play tennis.

Lời giải chi tiết:

 

1. W

2. R

3. R

4. W

 1. W

(Vicky thì 10 tuổi. => sai)

2. R

(Jill rất giỏi về quần vợt. => đúng)

3. R

(James là người Ca - na- đa. => đúng)

4. W

(Alicia có thể chơi quần vợt. => sai)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close