Project Time – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Project Time – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Project Time

Bài 1

1. Draw the map of Vietnam in your notebook and complete it with the name of the capital city and other cities/towns. Put photos of each city/town and label them.

(Vẽ bản đồ Việt Nam vào vở bài tập và hoàn thành với tên của thủ đô và các thành phố/ thị trấn. Đặt các bức ảnh của mỗi thành phố và dán nhãn chúng.)

Phương pháp giải:

Bài 2

2. Copy the headings below in your notebook. Collect information about famous landmarks in each of the cities in Exercise 1 and write it under the headings. Prepare a poster. Label the photos.

(Sao chép các tiêu đề bên dưới vào vở gghi chép. Thu thập thông tin về các địa danh nổi tiếng trong các thành phố ở bài tập 1 và viết dưới các tiêu đề. Chuẩn bị một tờ áp phích dán nhãn các địa điểm.)

- Name of the landmark

(tên của địa danh)

- What it is (castle, bridge, wall, monument, tower, etc.)

(Nó là gì (lâu đài, cây cầu, tường thành, đài kỉ niệm, tháp, vân vân.)

- Where it is?

(Nó ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

 

Ha Long Bay

It is a bay in Quang Ninh province

The Bay is dotted with 1,600 limestone islands and islets and covers an area of over 1,500 sqkm. This extraordinary area was declared a UNESCO World Heritage Site in 1994.

Dalat

It’s a beautiful city in Lam Dong province.

Da Lat's specific sights are pine woods and twisting roads full of marigold and mimosa blossom in the winter.

Tạm dịch:

- Vịnh Hạ Long

Đó là một vịnh thuộc tỉnh Quảng Ninh

Vịnh được rải rác với 1.600 hòn đảo đá vôi và đảo nhỏ và có diện tích hơn 1.500 km vuông. Khu vực đặc biệt này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994.

- Đà Lạt

Đó là một thành phố xinh đẹp ở tỉnh Lâm Đồng.

Điểm tham quan đặc trưng của Đà Lạt là những rừng thông và những con đường ngoằn ngoèo đầy hoa dã quỳ và mai anh đào vào mùa đông.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close