Presentation Skills – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Presentation Skills – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Presentation Skills

3. Use the map in Exercise 1 and your notes in Exercise 2 to present the landmarks to the class.

(Sử dụng bản đồ ở bài 1 và ghi chú ở bài 2 để thuyết trình về các địa danh với cả lớp.)

My country is famous for its landmarks. … is a… in… .

Lời giải chi tiết

Vietnam is famous for its landmarks. Ha Long Bay is an amazing bay in Quang Ninh province. The Bay is dotted with 1,600 limestone islands and islets and covers an area of over 1,500 sqkm. This extraordinary area was declared a UNESCO World Heritage Site in 1994. Dalat is a beautiful city in Lam Dong province. Da Lat's specific sights are pine woods and twisting roads full of marigold and mimosa blossom in the winter.

Tạm dịch:

Việt Nam nổi tiếng với các địa danh. Vịnh Hạ Long là một vịnh tuyệt vời ở tỉnh Quảng Ninh. Vịnh được rải rác với 1.600 hòn đảo đá vôi và đảo nhỏ và có diện tích hơn 1.500 km vuông. Khu vực đặc biệt này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994. Đà Lạt là một thành phố xinh đẹp thuộc tỉnh Lâm Đồng. Điểm tham quan đặc trưng của Đà Lạt là những rừng thông và những con đường ngoằn ngoèo đầy hoa cúc vạn thọ và mai dương vào mùa đông.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close