Greetings – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Greetings – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Greetings

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Good morning!: Chào buổi sáng

- Goodbye! / Bye!: Tạm biệt!

- Hi/ Hello!: Chào

- Good afternoon!: Chào buổi chiều

- Good evening!: Chào buổi tối

- Good night!: Chúc ngủ ngon!

HocTot.Nam.Name.Vn

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close