Writing - Trang 25 Unit 9 VBT Tiếng Anh 8 mới

Make up sentences using the words and phrases given.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Make up sentences using the words and phrases given. (Tạo thành câu sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra.)

Example: North America / deserts / very / diverse / so they / provide / a / good / basic/ understanding / desert / ecology /.
→ North America deserts are very diverse, so they provide a good basic for understanding desert ecology.

Lời giải chi tiết:

1. within / last / 100 years / deserts / been / growing / at / frightening /speed /

Đáp án:

Within the last 100 years, deserts have been growing at a frightening speed.

(Trong vòng 100 năm qua, các sa mạc đã phát triển với tốc độ đáng sợ.)
 

2. people / living / near / the / edge / Gobi Desert / will / leave / homes/if / sandstorms / are/ not / stopped /.

Đáp án:

People living near the edge of the Gobi Desert will leave their homes if sandstorms are not stopped.

(Những người sống gần rìa sa mạc Gobi sẽ bị di dời nếu bão cát không dừng lại.)

 

3. local / man / said / mudslide / was / caused / by / ground / which / has / been /made/ unstable / by / heavy rainfall /. /

Đáp án:

A local man said that the mudslide was caused by ground which has been made unstable by heavy rainfall.

(Một người đàn ông địa phương cho biết, trận lở bùn được gây ra bởi mặt đất đã bị mất ổn định do mưa lớn.)

 

4. where/ you / when / the / earthquake / began / yesterday /?

Đáp án 

Where were you when the earthquake began yesterday? 

(Bạn đã ở đâu khi trận động đất bắt đầu ngày hôm qua?)

 

5. that was terrible / earthquake / but / luckily / we/ survived /.

Đáp án:

That was a terrible earthquake but luckily we survived.

(Đó là một trận động đất khủng khiếp nhưng may mắn là chúng tôi đã sống sót.)

Bài 2

Task 2. Change these sentences into passive voice. (Thay đổi những câu này thành câu bị động)

Cấu trúc câu bị động: be+V_PII+by+O

Lời giải chi tiết:


1.
 The flood happened early this morning in Quang Binh Province and now the government is sending aid to the flood victims.

(Trận lụt xảy ra vào sáng sớm nay tại tỉnh Quảng Bình và hiện chính phủ đang gửi viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt.)

Đáp án:

The flood happened early this morning in Quang Binh Province and now aid is being sent to the flood victims (by the government).
(Trận lụt xảy ra vào sáng sớm nay tại tỉnh Quảng Bình và hiện viện trợ đang được gửi đến các nạn nhân lũ lụt (của chính phủ).)

 

2. The earthquake struck the city and destroyed completely thousands of buildings and houses.
(Trận động đất tấn công thành phố và phá hủy hoàn toàn hàng ngàn tòa nhà và nhà cửa.)

Đáp án:

The city was struck by the earthquake and thousands of buildings and houses were completely destroyed.

(Thành phố bị động đất và hàng ngàn tòa nhà và nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn.)

 

3. Our government has declared a state of emergency following the earthquake.
(Chính phủ của chúng tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất.)

Đáp án:

A state of emergency following the earthquake has been declared by our government.

(Tình trạng khẩn cấp sau trận động đất đã được tuyên bố bởi Chinh phủ của chúng tôi.)

 

4. When the typhoon happened, they had moved most of the people there to safe areas.

(Khi cơn bão xảy ra, họ đã di chuyển hầu hết những người ở đó đến khu vực an toàn.)

Đáp án:

When the typhoon happened, most of the people there had been moved to safe areas.

(Khi cơn bão xảy ra, hầu hết những người ở đó đã được chuyển đến khu vực an toàn.)

 

5. The storm destroyed his house completely and now he is living with his friends.
(Cơn bão đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của anh và hiện anh đang sống cùng bạn bè.) 

Đáp án:

His house was completely destroyed by the storm and now he is living with his friends.

(Ngôi nhà của anh đã bị bão phá hủy hoàn toàn và hiện anh đang sống cùng bạn bè.)

Bài 3

Task 3. Can you correct the passage? Write the correct version. (Bạn có thể sửa đoạn văn này khôgn? Viết phiên bản chính xác.)


Thai Binh province was badly affected when a typhoon hit the area last midnight dozens of people were seriously injured and hundreds of others had to leave their homes to safe areas the severe winds caused extensive damage to property by the time emergency workers arrived in the area the storm had already weakened rescue operations have started and people trapped in collapsed or damaged houses have been freed workers are now clearing up the debris left behind by the storm the government has already sent rescue equipment as well as food and medical supplies some local people say they have never experienced such a severe storm the weather bureau has issued flood warnings for thai binh and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days

Lời giải chi tiết:

Thai Binh Province was badly affected when a typhoon hit the area last midnight. Dozens of people were seriously injured and hundreds of other had to leave their homes to safe areas. The severe winds caused extensive damage to property. By the time emergency workers arrived in the area, the storm had already weakened. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged houses have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the storm. The government has already sent rescue equipment as well as food and medical supplies. Some local people say they have never experienced such a severe storm. The weather bureau has issued flood warnings for Thai Binh and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Tạm dịch:

Tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng nặng nề khi một cơn bão tấn công khu vực vào nửa đêm qua. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác phải rời khỏi nhà để đến khu vực an toàn. Những cơn gió nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho tài sản. Vào thời điểm các nhân viên khẩn cấp đến khu vực này, cơn bão đã suy yếu. Hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng đã được giải thoát. Công nhân hiện đang dọn dẹp các mảnh vỡ bị bỏ lại sau cơn bão. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Một số người dân địa phương nói rằng họ chưa bao giờ trải qua một cơn bão nghiêm trọng như vậy. Cục thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cho Thái Bình và các tỉnh lân cận vì mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close