Vocabulary – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Đề bài

4. Choose the correct item. Listen and check.

(Chọn đồ dùng đúng. Nghe và kiểm tra.)


1. have/go roller skating

2. have/do a sleepover

3. go/do windsurfing

4. do/go paintballing

5. have/do a games night

6. do/go Vovinam

Lời giải chi tiết

1. go roller skating

(trượt patin)

2. have a sleepover

(ngủ quên)

3. go windsurfing

(lướt ván)

4. go paintballing

(sơn tĩnh điện)

5. have a games night

(có một đêm chơi trò chơi)

6. do Vovinam

(tập vovinam)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close