Vocabulary – 6a – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

4. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

1. amusement park

(công viên giải trí)

2. concert hall

(buổi hòa nhạc)

3. circus

(rạp xiếc)

4. exhibition centre

(trung tâm triển lãm)

5. theatre

(nhà hát)

6. stadium

(sân vận động)

Bài 5

5. What can you do in the places in Exercise 4? Choose from the list. Tell your partner.

(Bạn có thể làm gì ở những nơi trong bài tập 4? Lựa chọn từ trong danh sách. Nói với đối tác của bạn.)

 • attend a performance               see a sports event                            listen to classical music

go on arollercoaster                        see clowns and acrobats               see a robotics exhibition

You can go on a roller coaster at an amusement park.

(Bạn có thể đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí.)

Lời giải chi tiết:

2. You can listen to classical music at a concert hall.

3. You can see clowns and acrobats at a circus.

4. You can see a robotics exhibition at an exhibition centre.

5. You can attend a performance at a theatre.

6. You can see a sports event at a stadium.

Tạm dịch:

2. Bạn có thể nghe nhạc cổ điển tại một phòng hòa nhạc.

3. Bạn có thể nhìn thấy những chú hề và người nhào lộn tại rạp xiếc.

4. Bạn có thể xem triển lãm người máy tại một trung tâm triển lãm.

5. Bạn có thể tham dự một buổi biểu diễn tại nhà hát.

6. Bạn có thể xem một sự kiện thể thao tại một sân vận động.

Bài 6

6. Choose the correct preposition. Then answer the questions.

(Chọn giới từ đúng. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. What place is popular in/with teens in your area?

2. Is there an amusement park in your city? What rides is it famous for/on?

3. Are you fond in/of visiting amusement parks?

4. Are you afraid of/in going on roller coasters?

Lời giải chi tiết:

1. What place is popular with teens in your area?

2. Is there an amusement park in your city? What rides is it famous for?

3. Are you fond of visiting amusement parks?

4. Are you afraid of going on roller coasters?

Tạm dịch:

1. Địa điểm nào phổ biến với thanh thiếu niên trong khu vực của bạn?

2. Có công viên giải trí nào trong thành phố của bạn không? Nó nổi tiếng với trò chơi nào?

3. Bạn có thích đến thăm các công viên giải trí không?

4. Bạn có sợ đi tàu lượn không?

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close