Speaking – 6a – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 6a.Reading – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Đề bài

7. Think. What is your favourite amusement park? Write about its name, place, opening hours, special attractions and tickets. Present the amusement park to the class.

(Công viên giải trí yêu thích của bạn là gì? Viết về tên, địa điểm, giờ mở cửa, các điểm tham quan đặc biệt và vé. Trình bày khu vui chơi cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết

Name: Asterix Park

Place: outside Paris, France

Opening hours: 10:00 a.m. to 6:00 p.m., seven days a week

Special attractions: based on famous comic book series, Goudurix - a large multi-looping roller coaster, Tonnerre de Zeus -a large wooden roller coaster

Tickets: €41 for adults, 38 for children

Asterix Park is an amazing amusement park outside Paris in France. It's open from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. seven days a week. This amusement park is based on the famous comic book series. Its attractions include Goudurix, which is a large multi-looping roller coaster, and Tonnerre de Zeus, which is a large wooden roller coaster. Tickets cost €41 for adults and €38 for children. It's well worth a visit!

Tạm dịch:

Công viên Asterix là một công viên giải trí tuyệt vời bên ngoài thủ đô Paris của Pháp. Nó mở cửa từ 10:00 sáng đến 6:00 tối. bảy ngày một tuần. Công viên giải trí này dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng. Các điểm thu hút của nó bao gồm Goudurix, là một tàu lượn lớn nhiều vòng, và Tonnerre de Zeus, là một tàu lượn lớn bằng gỗ. Giá vé € 41 cho người lớn và € 38 cho trẻ em. Nó rất đáng để ghé thăm!

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close