Những bài văn phân tích, văn kể chuyện tóm tắt, diễn cảm, chuyện đời thường, chuyện tưởng tượng, Văn biểu cảm (Phát biểu cảm nghĩ), Văn miêu tả lớp 8 Chân trời sáng tạo hay nhất thuộc tập 1 và tập 2 đủ cho hai học kì 1 và 2

Nội dung chính

Viết đoạn văn

Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật, thơ trào phúng, thơ nói chung)

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước) (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

Tổng hợp 50 bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước) (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) - Văn mẫu lớp 8

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ sáu chữ, bảy chữ, tự do

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

Tổng hợp 50 bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

Tổng hợp 50 bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tổng hợp 50 bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Viết bài nghị luận phân tích một tác phẩm kịch

Viết bài giới thiệu một cuốn sách

Tổng hợp 50 bài giới thiệu một cuốn sách