Thường thức âm nhạc trang 22 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Qua câu chuyện, em học được đức tính gì từ nhạc sĩ Bét-tô-ven?

Đề bài

* Qua câu chuyện, em học được đức tính gì từ nhạc sĩ Bét-tô-ven?

Lời giải chi tiết

* Qua câu chuyện, em học được đức tính: luôn sống lạc quan, miệt mài học tập và lao động và vượt lên nghịch cảnh bản thân từ nhạc sĩ Beethoven.

close