Hát: Vui mùa mai vàng SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Câu hát nào diễn tả cảnh đẹp của mùa xuân? Nêu cảm nhận của em về mùa xuân.

Đề bài

* Câu hát nào diễn tả cảnh đẹp của mùa xuân?

* Nêu cảm nhận của em về mùa xuân.

Lời giải chi tiết

* Câu hát: "Hoa mai vàng thắm tươi mùa xuân, ngập màu vàng bên suối; Tiếng suối hòa theo tiếng cười. " diễn tả cảnh đẹp thiên nhiên vào mùa xuân.

* Cảm nghĩ của em về mùa xuân:   Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm với những nét đẹp khiến cho con người say đắm. Mùa của tiết trời ấm áp, của sự sống đâm chồi nảy lộc.

close