Nghe nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Cò lả, Ca hạnh phúc Vận động (vỗ tay, gõ bàn, giậm chân, ...) theo nhạc trích đoạn Thiên nga trong tác phẩm Lễ hội muông thú.

Đề bài

1. Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Cò lả, Ca hạnh phúc

2. Vận động (vỗ tay, gõ bàn, giậm chân, ...) theo nhạc trích đoạn Thiên nga trong tác phẩm Lễ hội muông thú.

Lời giải chi tiết

1. Nghe nhạc

Bài Cò lả:

Bài Ca hạnh phúc:

2. Nhạc trích đoạn Thiên nga trong tác phẩm Lễ hội muông thú.


close