Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ truyền thống Việt Nam SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Nghe và cảm nhận về âm thanh của sáo trúc.

Đề bài

Nghe và cảm nhận về âm thanh của sáo trúc.

Lời giải chi tiết

Âm sắc của nó trong sáng, vui tươi gợi mở khung cảnh đồng quê yên bình của nước ta.

Khi thì chậm rãi, buồn lả lướt, khi thì nhanh, ríu rít, vui tươi. 

close