Đọc nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Tạo 2 mẫu 7 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Đề bài

Tạo 2 mẫu 7 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc bàn tay sau:

Lời giải chi tiết

close