Đọc nhạc trang 21 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập thang âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay. Luyện tập mẫu tiết tấu. Thực hành đọc nhạc.

Đề bài

Luyện tập thang âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay.

Luyện tập mẫu tiết tấu.

Thực hành đọc nhạc.

Lời giải chi tiết

* Bài đọc nhạc số 2.

 

close