Hát: Quốc ca Việt Nam SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Câu hát nào trong bài thể hiện tinh thần yêu nước của các chú bộ đội? Em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu nước?

Đề bài

  • Câu hát nào trong bài thể hiện tinh thần yêu nước của các chú bộ đội?
  • Em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu nước?

Lời giải chi tiết

* Câu hát: "Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường" diễn tả sự oai hùng của người chiến sĩ.

* Thể hiện lòng yêu nước:

- Có những việc rất nhỏ, như: không vứt rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn tài sản công cộng và thậm chí, nói một câu tiếng Việt đúng ngữ pháp, văn cảnh, thể hiện sự tôn trọng với ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình.

close