Nhà ga âm nhạc trang 30 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

1. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào tạo ra âm thanh rộn ràng

Đề bài

1. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào tạo ra âm thanh rộn ràng

Lời giải chi tiết

Trong các hoạt động trên, hoạt động Múa lân tạo ra âm thanh rộn ràng.

close