Hát trang 31 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Hát bài Quốc ca Việt Nam với tư thế trang nghiêm và niềm tự hào; hát và vận động theo nhạc các bài hát sau: Cánh đồng tuổi thơ, Tình bạn tuổi thơ, Vui mùa mai vàng.

Đề bài

Hát bài Quốc ca Việt Nam với tư thế trang nghiêm và niềm tự hào; hát và vận động theo nhạc các bài hát sau: Cánh đồng tuổi thơ, Tình bạn tuổi thơ, Vui mùa mai vàng.

Lời giải chi tiết

Hát mẫu Quốc ca Việt Nam

Hát mẫu Cánh đồng tuổi thơ

Hát mẫu Tình bạn tuổi thơ

Hát mẫu Vui mùa mai vàng

close