Đọc nhạc trang 15 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập mẫu 6 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay. Ví dụ: Mẫu 6 âm Đọc mẫu tiết tấu. Thực hành đọc nhạc.

Đề bài

  • Luyện tập mẫu 6 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay.

Ví dụ: Mẫu 6 âm

  • Đọc mẫu tiết tấu.
  • Thực hành đọc nhạc.

Lời giải chi tiết

* Bài đọc nhạc số 1.

 

close