Lý thuyết phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

Lý thuyết phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên

I. VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

- Nguyên nhân gây ô nhiễm: chịu tác động của các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người

- Giải pháp: 

+ Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.

+ Đầu tư công nghệ tiên tiến để làm sạch nguồn nước.

+ Nâng cao nhận thức của người dân.

+ Hợp tác với các quốc gia để kiểm soát ô nhiễm trên các vùng sông, biển.

+ Thành lập các khu bảo tồn biển, quản lí chất thải…

II. VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

- Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: Sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải…

- Giải pháp:

+ Áp dụng các giải pháp cắt giảm lượng khí thải, nâng cao chất lượng không khí.

+ Đầu tư vào công nghệ xanh.

+ Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch.

III. VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

- Vai trò của rừng: Có vai trò quan trọng đối với môi trường và phát triển kinh tế:

+ Bảo vệ đất, giữ nguồn nước ngầm, điều hòa khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học…

+ Cung cấp gỗ cho các hoạt động sản xuất của người dân.

- Thực trạng:

+ Diện tích rừng và độ che phủ rừng ngày càng tăng.

+ Các khu rừng ở châu Âu đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, cháy rừng, khai thác rừng trái phép…

- Biện pháp bảo vệ:

+ Thực hiện các luật bảo vệ rừng, trong đó có điều luật cấm phá rừng.

+ Đối với các khu rừng phục vụ cho việc khai thác, chủ rừng cần đảm bảo tái sinh và trồng rừng mới theo kế hoạch.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close