Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy trình bày những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 2, bảng 2, hãy trình bày những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 và quan sát lược đồ 2, bảng 2

Lời giải chi tiết:

* Những cuộc phát kiến của Bồ Đào Nha :

- Từ năm 1415, hoàng tử Hen-ri đã khởi xướng và tổ chức những chuyến thám hiểm dọc theo bờ biển châu Phi. 

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đi tới được mỏm cực Nam châu Phi thì bị bão tố đẩy ra xa bờ, khi quay lai, đoàn bất ngờ đi vòng qua điểm cực Nam của lục địa châu Phi và đặt tên nó là mũi Bão Tố, về sau được đổi thành mũi Hảo Vọng. 

- Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma với đội tàu 4 chiếc và 160 thủy thủ đã đi vòng qua châu Phi và đến Ca-li-cút trên bờ biển tây nam Ấn Độ (tháng 5/1498). Về sau, ông được phong phó vương Ấn Độ. 

* Những cuộc phát kiến của Tây Ban Nha :

- Năm 1492, C. Cô-lôm-bô ra khơi cùng với 3 chiếc tàu và 90 thủy thủ. Ông đến đảo Cu-ba và một số đảo khác ở vùng biển Ăng-ti. Cô-lôm-bô đã phát hiện châu Mĩ, nhưng ông lầm tưởng đó là Ấn Độ.

- Năm 1519, Ph. Ma-gien-lăng tiến hành chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 2.2, hãy trình bày những hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. Theo em, hệ quả nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 và quan sát hình 2.2

Lời giải chi tiết:

Những hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí:

Hệ quả tích cực

Hệ quả tiêu cực

- Chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu

- Tìm ra những tuyến đường mới và vùng đất mới

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp châu Âu…

- Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa

- Buôn bán nô lệ da đen

- Hệ quả quan trọng nhất đó chính là thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp Châu Âu. Từ đó đẩy nhanh quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến và tạo tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới (thế kỉ XV-XVI)

Phương pháp giải:

B1. Đọc thông tin mục 1

B2: Chọn những thông tin về các cuộc phát kiến địa lí nhưu: người đứng đầu, thời gian, hải trình khám phá...

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ tư duy thể hiện một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới (thế kỉ XV-XVI):

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục vận dụng trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Chọn và phân tích một hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung câu trả lời mục 2

B2: Từ những hệ quả trên, hãy phân tích một hệ quả mà em thấy là quan trọng

Lời giải chi tiết:

Từ sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán từ Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A – rập độc chiếm => Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

Các cuộc phát kiến địa lí với mục đích tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu giữa các châu lục. Nó đáp ứng đúng (hoặc hơn) mục tiêu ban đầu đặt ra.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close