Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8, hãy cho biết:

- Những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Ấn Độ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8

Lời giải chi tiết:

* Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ

 - Phía Bắc là những dãy núi cao như bức tường thành. 

- Phía Đông Nam và Tây Nam giáp Ấn Độ Dương.

- Có sự hiện diện của các dòng sông lớn: sông Ấn, sông Hằng.

- Phía Tây và phía Đông là những đồng bằng châu thổ mà mỡ, trù phú được tạo nên bởi sự bồi đắp của sông Ấn và sông Hằng.

- Khí hậu thuận lợi (nền nhiệt và độ ẩm cao, mưa nhiều).

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8, hãy cho biết:

- Những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Ấn Độ.

Phương pháp:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8

Lời giải chi tiết:

* Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ

 - Phía Bắc là những dãy núi cao như bức tường thành. 

- Phía Đông Nam và Tây Nam giáp Ấn Độ Dương.

- Có sự hiện diện của các dòng sông lớn: sông Ấn, sông Hằng.

- Phía Tây và phía Đông là những đồng bằng châu thổ mà mỡ, trù phú được tạo nên bởi sự bồi đắp của sông Ấn và sông Hằng.

- Khí hậu thuận lợi (nền nhiệt và độ ẩm cao, mưa nhiều).


? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 28 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

 Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8.1, hình 8.2 hãy trình bày khái quát sự ra đời của các vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8.1, hình 8.2

Lời giải chi tiết:

- Vương triều Gúp-ta do Sanđra Gúp-ta I sáng lập năm 319. Chống lại sự xâm lấn của các tộc người Trung Á vào Ấn Độ, thống nhất miền Bắc, sau đó tấn công chiếm cao nguyên Đê Can, làm chủ toàn bộ miền Trung Ấn Độ. Năm 467, vương triều sụp đổ.

- Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời năm 1206, gắn liền với cuộc chinh chiến, xâm lược của người Tuốc (theo đạo Hồi) vào miền Bắc Ấn Độ.

- Vương triều Mô-gôn ra đời năm 1526, gắn liền với cuộc xâm lược của một bộ phận người Mông Cổ (theo Hồi giáo). Sau khi đánh chiếm Đê-li, họ lập ra Vương triều Mô-gôn. Giữa thế kỉ XIX, đế quốc Anh xâm lược và lật đổ vương triều Mô-gôn.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 29 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8.2, hình 8.3 hãy trình bày khái quát tình hình chính trị của Ấn Độ dưới thời vương triều: Gúp-ta, Hồi giáo Đê li, Mô-gôn.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 8.2, hình 8.3

Lời giải chi tiết:

- Bộ máy nhà nước ở Ấn Độ do vua đứng đầu, có quyền lực tuyệt đối, theo hình thức cha truyền con nối. Giúp việc cho vua là các quan lại, quý tộc và tướng lĩnh.

- Để cai trị đất nước, mỗi vị vua có chính sách riêng. Nhưng do tồn tại chế độ đẳng cấp và mâu thuẫn dân tộc, nên tình hình chính trị Ấn Độ thường bất ổn.

? mục 4

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 30 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin, tư liệu và kết hợp quan sát hình 8.4, hãy khái quát tình hình kinh tế của Ấn Độ dưới thời các vương triều: Gúp ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin, tư liệu và kết hợp quan sát hình 8.4

Lời giải chi tiết:

 - Nông nghiệp:

+ Là ngành kinh tế chủ đạo của Ấn Độ. 

+ Ngoài trồng lúa, người dân Ấn Độ còn trồng nhiều loại cây khác (dừa, dâu, bông, mía, quế,…).

- Thủ công nghiệp và hoạt động thương nghiệp:

+ Có bước phát triển.

+ Các nghề thủ công như dệt, chế tác đồ trang sức, luyện kim, đóng thuyền,… được mở rộng, nhiều sản phẩm phong phú và tinh xảo.

? mục 5

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin, tư liệu và kết hợp quan sát hình 8.3,  hãy khái quát tình hình xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều: Gúp ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin, tư liệu và kết hợp quan sát hình 8.3

Lời giải chi tiết:

- Mâu thuẫn của chế độ Caxta

- Xuất hiện mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc.

- Thời Gúp-ta, hai giai cấp cơ bản: địa chủ phong kiến và nông dân.

- Đến thời kì Đê-li và Mô-gôn, quý tộc Hồi giáo trở thành tầng lớp thống trị. Nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác và nộp tô.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 31 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hoàn thành bảng biểu về các vương triều ở Ấn Độ thời phong kiến (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Đọc lại nội udng mục 2,3,4 SGK

Lời giải chi tiết:

Tên vương triều

Thời gian tồn tại

Sự ra đời

Chính sách cai trị

Gúp-ta

319-467

Sáng lập năm 319. Gắn với sự chống lại sự xâm lấn của các tộc người Trung Á và Ấn Độ

- Mở rộng thế lực, thống nhất lãnh thổ

- Mở rộng diện tích canh tác

- Xây dựng nhiều công trình thủy lợi

Hồi giáo Đê-li

1206

Ra đời năm 1206, gắn liền với cuộc xâm lược của người Tuốc vào miền Bắc Ấn

- Xác lập sự thống trị Hồi giáo

- Phân biệt sắc tộc.

- Hạ thấp vai trò Ấn Độ giáo.

- Ưu tiên quyền lợi chính trị, kinh tế cho người Hồi giáo.

Mô-gôn

1526-giữa thế kỉ XIX

Ra đời năm 1526, gắn liền với cuộc xâm lược của người Mông Cổ.

- Chính sách hòa hợp tôn giáo và dân tộc.

- Hạn chế đặc quyền hồi giáo 

Vận dụng Câu 1

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 31 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Lập bảng thống kê về tình hình kinh tế và xã hội Ấn Độ thời phong kiến.

Phương pháp giải::

Lập bảng thống kê

Lời giải chi tiết:

Kinh tế

Xã hội

- Nông nghiệp: ngành kinh tế chủ đạo của Ấn Độ. 

-Ngoài trồng lúa, người dân Ấn Độ còn trồng nhiều loại cây khác (dừa, dâu, bông, mía, quế,…).

- Thủ công nghiệp và hoạt động thương nghiệp: cũng có bước phát triển. 

- Mâu thuẫn của chế độ Cax-ta

- Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc.

- Thời Gúp-ta, hai giai cấp cơ bản: địa chủ phong kiến và nông dân 

- Mâu thuẫn giữa Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Vận dụng Câu 2

2. Hãy giới thiệu một vương triều ở Ấn Độ thời phong kiến cho thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Phương pháp giải: 

B1: Dựa vào nội dung SGK về các vương triều như Gúp -ta, Đê-li, Mô-gôn

B2: nêu các thông tin về thời gian, kinh tế, chính sách, v.v…. về vương triều em thích.

Lời giải chi tiết:

Vương triều Mô-gôn

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close