Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy nêu diễn biến cơ bản về chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1 Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 83 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

1. Đọc thông tin, hãy nêu diễn biến cơ bản về chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung trang 83 SGK Lịch sử 7

Lời giải chi tiết:

Diễn biến cơ bản về chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI:

- Từ đầu thế kỉ X, Chăm-pa thường xuyên phải đối phó với các cuộc tấn công của Chân Lạp ở phía Nam. 

- Cuối thế kỉ X, Vương triều In-đờ-ra-pu-ra suy yếu, khủng hoảng và dần bị thay thế bởi vương triều Vi-giay-a.

- Khoảng năm 1000, vua Vi-giay-a Sơ-ri rời kinh đô từ In-đờ-ra-pu-ra về Vi-giay-a.

- Từ thế kỉ XI-XIII, vương triều Vi-giay-a có nhiều biến động.

- Năm 1220, chiến tranh Chân Lạp và Chăm pa kết thúc. 

- Nửa sau thế kỉ XIII, chính trị Chăm pa bước vào giai đoạn ổn định. 

- Giữa thế kỉ XVI, Chăm-pa rơi vào khủng hoảng.

? mục 1 Câu 2

2. Đọc thông tin, hãy nêu tình hình kinh tế  Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI?

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung trang 84 SGK

Lời giải chi tiết:

Tình hình kinh tế  Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI:

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu ở Chăm-pa. 

- Nghề đánh bắt thủy hải sản phát triển và đóng góp và vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế. 

- Các nghề thủ công truyền thống nổi bật ở Chăm-pa làm đồ gốm, đóng thuyền, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc…

- Nội thương ở Chăm-pa gắn liền với mạng lưới trao đổi ven sông. 

- Ngoại thương phát triển, với hoạt động buôn bán của nhiều tàu nước ngoài. 

? mục 1 Câu 3

3. Đọc thông tin và quan sát các hình 21.1, 21.2 hãy nêu những thành tựu chính về văn hóa của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 84 SGK

Lời giải chi tiết:

Những thành tựu chính về văn hóa của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI:

Chữ viết: sử dụng chữ Phạn và chữ Chăm. 

Tôn giáo: Hin-đu giáo có vị trí chủ đạo, Phật giáo dần phai nhạt trong đời sống tinh thần cư dân. Từ thế kỉ XIII, Hồi giáo du nhập vào Chăm-pa. 

Kiến trúc: tiêu biểu nhất là đền tháp, phù điêu. Như tháp Pô Kơ-long, tháp Bánh Ít,..

Nghệ thuật ca múa đa dạng với các hình thức múa quạt, múa lụa,...

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 85 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Đọc thông tin và tư liệu, hãy nêu những nét chính về vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung trang 85 SGK Lịch sử 7 

Lời giải chi tiết:

Từ cuối thế kỉ VI đến đầu thế kỉ VII, Chân Lạp từng bước xâm chiếm Phù Nam. 

Đến thế kỉ VIII, Chân Lạp rơi vào tình trạng khủng hoảng và phân tán, lãnh thổ chia thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. 

Trong nhiều thế kỉ tiếp theo, người Khơ-me tập trung ổn định Lục Chân Lạp nên Thủy Chân Lạp không được quan tâm. 

Từ thế kỉ XVI, một bộ phận người Việt bắt đầu đến khai phá vùng đất này. 

Cư dân cùng đất Nam Bộ chủ yếu khai thác thủy hải sản, lâm thổ sản kết hợp với nghề nông trồng lúa, làm nghề thủ công và buôn bán nhỏ. 

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở đây rất rõ nét.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 85 SGK Lịch sử 7 Cánh Diều

Lập bảng niên biểu về diễn biến chính trị của Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 83 SGK

Lời giải chi tiết:

Thời gian

Sự kiện

Từ đầu thế kỉ X

Chăm-pa thường xuyên phải đối phó với các cuộc tấn công của Chân Lạp ở phía Nam.

Cuối thế kỉ X

Vương triều In-đờ-ra-pu-ra suy yếu, khủng hoảng và dần bị thay thế bởi vương triều Vi-giay-a.

Từ thế kỉ XI-XIII

vương triều Vi-giay-a có nhiều biến động.

Năm 1220

Chiến tranh Chân Lạp và Chăm pa kết thúc. 

Nửa sau thế kỉ XIII

Chính trị Chăm pa bước vào giai đoạn ổn định.

Giữa thế kỉ XVI

Chăm-pa rơi vào khủng hoảng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close