Bài 10 Khái quát lịch sử Đông Nam Á SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Hãy mô tả quá trình hình thành, phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 34 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 10, hãy mô tả quá trình hình thành, phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 34 SGK Lịch sử và Địa lí

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành, phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI:

- Thế kỉ X, nhà nước độc lập của người Việt được xác lập trên vùng châu thổ sông Hồng.

- Thế kỉ X, tại lưu vực sông I-ra-oa-đi, vương quốc Pa-gan được thành lập.

- Dọc theo sông Mê Công và Chap Phray-a, nhiều vương quốc mới đã ra đời Lan-na (thế kỉ XIII), Su-khô-thay (thế kỉ XIII), A-giút-thay-a (thế kỉ XVI), Lan Xang (thế kỉ XIV)

- Thế kỉ XIII, trên đảo Gia-va, Vương quốc Ma-gia-pa-hít ra đời. 

- Sự xâm nhập của Hồi giáo cũng đưa tới sự thành lập của các vương quốc Ma-lắc-ca (thế kỉ XV), A-chê (thế kỉ XV)

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Đọc thông tin và quan sát hình 10.2, 10.3 hãy trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI và rút ra nhận xét. 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 trang 36 SGK

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

Hin-đu giáo, Phật giáo, Nho giáo, Hồi giáo

Chữ viết

Dựa vào chữ Phạn và chữ Hán để sáng tạo ra chữ viết riêng: chữ Khơ me, chữ Thái, chữ Chăm, chữ Nôm…

Văn, sử học

Sử thi Riêm Kê (Cam-pu-chia), bộ Đại Việt sử kí toàn thư (Đại Việt) 

Công trình kiến trúc

Hoàng thành Thăng Long, đền tháp Ăng-co, thành cổ Pa-gan, chùa Sue-da-gon, đền tháp A-giút-thay-a

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí

Trình bày những biểu hiện về sự phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 trang 35 SGK

Lời giải chi tiết:

 Những biểu hiện về sự phát triển của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI là:

- Nhiều nhà nước phong kiến phát triển về tổ chức hành chính, bộ máy quan lại, pháp luật như Đại Việt thời Lê Sơ, vương quốc A-giút-thay-a

- Kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh ở đồng bằng sông Chao Phray-a, đồng bằng sông Hồng và đảo Gia-va. 

- Thủ công nghiệp như gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng phát triển

- Buôn bán, thương mại phát triển, nổi tiếng với các hương liệu, gia vị.

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 36 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu về một công trình tiêu biểu ở Đông Nam Á trong giai đoạn từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Phương pháp giải:

B1: Một số công trình tiêu biểu như: Hoàng Thành Thăng Long, đền tháp Ăng-co, thành cổ Pa-gan, chùa Sê-da-gon

B2: Tìm kiếm thông tin qua sách, báo, internet về công trình mà em ấn tượng

Lời giải chi tiết:

Thành tựu văn hóa thời kì này mà em ấn tượng nhất là Hoàng Thành Thăng Long.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Tháng 12/2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000m2 tại trung tâm chính trị Ba Đình – Hà Nội. Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á này đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. 

Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close