Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo Lịch sử và địa lí 7 Cánh Diều

Hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin trong sơ đồ 4, hãy nêu và giải thích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong sơ đồ 4

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cải cách tôn giáo:

- Giáo hội Thiên chúa giáo ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại sự phát triển tiến bộ của văn hóa,khoa học.

- Giáo hội Thiên chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.

=> Giai cấp tư sản đòi thay đổi và "cải cách" tổ chức, giáo lí, của Giáo hội Thiên chúa giáo.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát các hình 4.1, 4.2, hãy nêu nội dung và tác động của cuộc Cải cách tôn giáo.


Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 và quan sát các hình 4.1, 4.2.

Lời giải chi tiết:

* Nội dung cuộc Cải cách tôn giáo:

- Dùng biện pháp ôn hòa để tiến hành cải cách, bãi bỏ các lễ nghi phiền toái. 

- Phê phán chính sách bóc lột nông dân của Tòa thánh (Mác-tin Lu-thơ)

- Bác bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng ( Giăng Can-vanh)

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời và tấn công vào trật tự phong kiến.

 * Tác động của cuộc Cải cách tôn giáo:

- Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

- Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái: Cựu giáo và Tân giáo. 

- Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc chiến tranh nông dân Đức)

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Lập bảng thống kê thể hiện nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo theo nội dung sau:

Nguyên nhân

Nội dung

Tác động

 

   

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 1,2 SGK

B2: Chọn những ý chính liên quan đến nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân

Nội dung

Tác động

- Giáo hội Thiên chúa giáo ngăn cản, chống lại sự phát triển tiến bộ của văn hóa,khoa học.

- Giáo hội Thiên chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.

=> Giai cấp tư sản đòi thay đổi và "cải cách" tổ chức, giáo lí, của Giáo hội Thiên chúa giáo.

- Dùng biện pháp ôn hòa để tiến hành cải cách, bãi bỏ các lễ nghi phiền toái. 

- Phê phán chính sách bóc lột nông dân của Tòa thánh (Mác-tin Lu-thơ)

- Bác bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng ( Giăng Can-vanh)

- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo đương thời và tấn công vào trật tự phong kiến.

- Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

- Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái: Cựu giáo và Tân giáo. 

- Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc chiến tranh nông dân Đức)

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 15 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ, Giăng Can-vanh để giới thiệu với thầy cô và bạn cùng lớp.

Phương pháp giải:

B1 Sưu tầm thông qua sách báo internet

B2: Chọn lọc những ý chính: Tên, năm sinh, nghề nghiệp, tư tưởng cải cách

Lời giải chi tiết:

Tư liệu, hình ảnh về Mác-tin Lu-thơ:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close