Bài 17. Đặc điểm thiên nhiên Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

1. Trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam. 3. Thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 136

Trả lời câu hỏi trang 136 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục “Phân hóa theo chiều đông – tây” kết hợp quan sát hình 13.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây:

- Trung Mỹ: 

+ Phía đông Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ và các quần đảo có lượng mưa nhiều nên rừng rậm nhiệt đới phát triển. 

+ Phía tây ít mưa nên phát triển xavan.

- Lục địa Nam Mỹ (tự nhiên phân hóa từ đông sang tây theo các khu vực địa hình):

+ Phía đông là các sơn nguyên, đồi núi thấp xen các thung lũng.

+ Ở giữa là các đồng bằng như: La-nốt, A-ma-dôn, La Pla-ta và Pam-pa.

+ Phía tây là miền núi trẻ An-đét cao và đồ sộ nhất châu Mỹ (Thiên nhiên thay đổi rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây).

? trang 137

Trả lời câu hỏi trang 137 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 17.1, hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam.


Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục “Phân hóa theo chiều bắc – nam” và quan sát hình 17.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam:

- Thiên nhiên khá phong phú và đa dạng do lãnh thổ trải dài trên cả đới nóng và đới ôn hòa.

- Phần lớn diện tích khu vực Trung và Nam Mỹ nằm trong đới nóng.

+ Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ, quần đảo Ăng – ti, sơn nguyên Guy-a-na và đồng bằng A-ma-dôn nằm chủ yếu ở đới khí hậu xích đạo và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ cao quanh năm, mưa nhiều, rừng rậm rạp.

+ Đồng bằng duyên hải phía tây có khí hậu khô và ảnh hưởng của dòng biển lạnh nên mưa rất ít, thảm thực vật chủ yếu là xương rồng và cây bụi.

- Phần còn lại của lục địa Nam Mỹ nằm trong đới ôn hòa:

+ Đồng bằng Pam-pa có khí hậu cận nhiệt đới, lượng mưa giảm, thảo nguyên phát triển.

+ Cao nguyên Pa-ta-gô-ni chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn đới, lượng mưa ít, bán hoang mạc phát triển.

? trang 138

Trả lời câu hỏi 1 trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 17.2, hãy cho biết thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet.

Phương pháp giải: 

Đọc thông tin mục 1.3 (Phân hóa theo chiều cao) và quan sát hình 17.2.

Lời giải chi tiết:

Sự thay đổi của thảm thực vật từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đét: 

- Sườn tây An-đét: Thảm thực vật nghèo nàn, kém phát triển.

+ 0 - 1000 m: thực vật nửa hoang mạc.

+ 1000 - 2000 m: cây bụi xương rồng.

+ 2000 - 3000 m: đồng cỏ cây bụi.

+ 3000 - 5000 m: đồng cỏ núi cao.

+ Trên 5000 m: băng tuyết.

- Sườn đông An-đét: Thảm thực vật phong phú và đa dạng.

+ 0 - 1000 m: rừng nhiệt đới.

+ 1000 - 1300 m: rừng lá rộng.

+ 1300 - 3000 m: rừng lá kim.

+ 3000 - 4000 m: đồng cỏ.

+ 4000 - 5000 m: đồng cỏ núi cao.

+ Trên 5000 m: băng tuyết.

Trả lời câu hỏi 2 trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 17.3, hãy cho biết đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn.

Phương pháp giải: 

Đọc thông tin mục 2 (Đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn) và quan sát hình 17.3.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm rừng nhiệt đới A-ma-dôn:

- Rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, với diện tích khoảng 5,5 triệu km² và trải rộng trên nhiều quốc gia.

- A-ma-dôn được gọi là “lá phổi xanh” của thế giới vì nó cung cấp tới 20% lượng ô-xy và hấp thụ 10% lượng khí cac-bo-nic cho toàn cầu.

- Hệ sinh thái phong phú nhất thế giới với rất nhiều loài chim, thú, bò sát quý hiếm và hàng triệu côn trùng.

- Trong rừng còn rất nhiều loại cây gỗ lớn, nhiều cây bụi thấp và cây dây leo tạo thành nhiều tầng tán khác nhau.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy lập sơ đồ khái quát về sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc - nam, đông - tây và theo độ cao của Trung và Nam Mỹ.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về sự phân hóa tự nhiên Trung và Nam Mỹ để lập sơ đồ khái quát.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ khái quát về sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 138 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường toàn cầu?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học kết hợp tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lời giải chi tiết:

Sự suy giảm diện tích rừng A-ma-dôn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường toàn cầu:

- Làm cho nhiệt độ toàn cấu nóng lên.

- Lượng mưa giảm đi đáng kể.

- Gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu.

- Giảm đi một lượng lớn ô-xy.

- Mất đi môi trường sống của các loài sinh vật.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close