Chủ đề chung 1 Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV- XVI SGK Lịch sử 7 Kết nối tri thức

Giải thích nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 1.1, các hình từ 1.1 đến 1.4 hãy:


- Giải thích nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí

- Phân tích điều kiện tác động đến các cuộc phát kiến địa lí.

Phương pháp giải:

Đọc nội dung mục 1 trang 155, 156 SGK

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí:

- Do yêu cầu phát triển sản xuất, nhu cầu hương liệu, vàng bạc, nguyên liệu và thị trường buôn bán mới. 

- Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu, buôn bán truyền thống giữa châu Âu và châu Á qua Tây Á, Địa Trung Hải bị người Thổ chiếm giữ nên đi lại khó khăn. 

Điều kiện tác động đến các cuộc phát kiến địa lí:

- Thế kỉ XV< các nhà hàng hải có nhiều hiểu biết mới về đại dương, có quan niệm mới về Trái Đất.

- Biết vẽ bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, sử dụng các thiết bị đo lường thiên văn, la bàn.

- Kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ, tàu có bánh lái, hệ thống buồm lớn.

? mục 2 Câu 1

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 158,159 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Đọc thông tin, tư liệu và quan sát lược đồ 1.2, hình 1.5 hãy:


- Trình bày hành trình phát kiến địa lí của Cô-lôm-bô.

- Giải thích vì sao C.Cô-lôm-bô lại đi về phía tây khi tìm đường đến Ấn Độ.

- Nêu ý nghĩa phát kiến địa lí của C.Cô-lôm-bô

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 156, 157 SGK

Lời giải chi tiết:

- Hành trình phát kiến địa lí của Cô-lôm-bô:

+ Tháng 8-1492 đoàn thám hiểm rời Tây Ban Nha đi về phía tây, băng qua Đại Tây Dương

+ Vài tháng sau họ khám phá ra bờ biển phía Bắc của Cu-ba và Hispaniola. Cô -lôm-bô nghĩ rằng ông đã tới được Đông Ấn Độ nhưng thực ra đó là châu Mỹ.

+ Năm 1493, 1498, 1502, ông còn tiến hành thám hiểm thêm châu Mỹ.

 - C.Cô-lôm-bô lại đi về phía tây khi tìm đường đến Ấn Độ bởi vì: Cô-lôm-bô tin rằng đi về phía Tây sẽ đến được châu Á; đồng thời hướng đi về phía Tây cũng là hướng đi mà trước đó chưa ai từng nghĩ đến. 

- Ý nghĩa phát kiến địa lí của C.Cô-lôm-bô:

+ Phát hiện ra vùng đất mới- châu Mỹ

+ Thúc đẩy quá trình tiếp xúc văn hóa, trao đổi kinh tế giữa hai châu Âu và châu Mỹ.

? mục 2 Câu 2

2. Đọc thông tin và quan sát lược đồ 1.3, hình 1.6 hãy:- Trình bày hành trình phát kiến địa lí của Ph.Ma-gien-lăng

- Nêu ý nghĩa phát kiến địa lí của Ph.Ma-gien-lăng

Phương pháp giải: 

Quan sát lược đồ 1.3 và đọc thông tin trang 158 SGK 

Lời giải chi tiết:

- Hành trình phát kiến địa lí của Ph.Ma-gien-lăng:

+ Tháng 9-1519, đoàn thám hiểm của Ma-gien-lan rời Tây Ban Nha đi về phía tây, băng qua Đại Tây Dương, đến mũi cực Nam châu Mỹ. vượt Đại Tây Dương, tiến vào Thái Bình Dương.

+ Cuối năm 1520, họ đến được đảo Mac-tan (Phi-lip-pin). Tại đây Ma-gien lăng đụng độ với người bản địa và chết.

+ Sau đó đoàn thám hiểm trở về Tây Ban Nha bằng cách đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng.

- Ý nghĩa phát kiến địa lí của Ph.Ma-gien-lăng:

+ Thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.

+ Phát hiện ra eo biển cực Nam của châu Mỹ, và đặt tên biển Thái Bình Dương.

? mục 3

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 160 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát sơ đồ 1, các hình 1.7, 1.8, hãy phân tích những tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 3 trang 159 SGK 

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 160 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Hãy lập bảng theo mẫu dưới đây để tóm tắt những nội dung cơ bản về hai cuộc đại phát kiến địa lí của C.Cô-lôm-bô và Ph. Ma-gien-lăng.

Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 2 trang 156, 157, 158 SGK

Lời giải chi tiết:

Nhà hàng hải

Thời gian

Kết quả

Ý nghĩa

C.Cô-lôm-bô

1492-1493

Tìm ra châu Mĩ

Thúc đẩy quá trình tiếp xúc văn hóa, trao đổi kinh tế giữa hai châu Âu và châu Mỹ.

Ph.Ma-gien-lăng

1519-1522

- Đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.

- Phát hiện ra eo biển cực Nam của châu Mỹ, và đặt tên biển Thái Bình Dương

Nhận thức đầy đủ về hình dạng Trái Đất

Luyện tập Câu 2

2. Theo em, tác động nào của cuộc đại phát kiến địa lí là quan trọng nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung câu trả lời mục 3

B2: Từ những hệ quả trên, hãy phân tích một hệ quả mà em thấy là quan trọng

Lời giải chi tiết:

Từ sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán từ Tây Á và Địa Trung Hải lại do người A – rập độc chiếm => Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu.

Các cuộc phát kiến địa lí với mục đích tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu giữa các châu lục. Nó đáp ứng đúng (hoặc hơn) mục tiêu ban đầu đặt ra.

Vận dụng Câu 1

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 160 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. So với thế kỉ XV- XVI, ngày nay con người có thể đi vòng quanh Trái Đất bằng những con đường và phương tiện nào? Vì sao?

Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:


Vận dụng Câu 2

2. Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về C.Cô-lôm-bô, Ph.Ma-gien-lăng để giới thiệu với thầy cô và bạn cùng lớp.

Phương pháp giải:

Thông qua sách báo, internet, tìm kiếm thông tin cơ bản về C.cô-lôm-bô hoặc Ma-gien-lăng (năm sinh, quê quán, kết quả thám hiểm,…)

Lời giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close