Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Thu thập tư liệu và trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

Đề bài

Thu thập tư liệu và trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

Gợi ý:

1. Tìm hiểu khái quát chung về rừng A-ma-dôn (vị trí, diện tích, hệ sinh thái,...).

2. Tìm hiểu các hoạt động khai thác và sử dụng thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn (khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp, xây dựng thủy điện,...).

3. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ thiên nhiên trong rừng A-ma-dôn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nội dung chính của báo cáo:

- Khái quát về rừng A-ma-dôn.

- Các hoạt động khai thác, sử dụng thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

- Ảnh hưởng của các hoạt động khai thác, sử dụng thiên nhiên đến rừng A-ma-dôn.

- Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên trong rừng A-ma-dôn.

Lời giải chi tiết

VẤN ĐỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở RỪNG A-MA-DÔN

1. Khái quát về rừng A-ma-dôn

- Vị trí:

+ Nằm ở phía bắc của Nam Mỹ.

+ Tiếp giáp: phía bắc giáp sơn nguyên Guy-a-na, phía tây giáp dãy An-đét, phía nam giáp sơn nguyên Bra-xin và phía đông giáp Đại Tây Dương.

- Diện tích: khoảng 6 triệu km².

- Hệ sinh thái:

+ Phong phú và đa dạng nhất thế giới.

+ Thực vật: nhiều loài như nguyệt quế, cọ, keo, cao su, nhiều cây gỗ quý (gụ, tuyết tùng,...),...

+ Động vật (hơn 2 000 loài): nhiều loài động vật hoang dã gồm báo đốm, hươu đỏ,... nhiều loài động vật gặm nhấm và một số loại khỉ,...

2. Các hoạt động khai thác, sử dụng thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn

- Khai thác khoáng sản: Trong khu vực rừng A-ma-dôn rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vàng, đồng,...

=> Ngành khai thác mỏ phát triển.

- Sản xuất nông nghiệp: Với diện tích rộng, đất đai màu mỡ, mạng lưới sông ngòi rộng lớn và dày đặc thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

- Xây dựng thủy điện: do có các con sông lớn (sông A-ma-dôn, sông A-ra-goay-a,...) bắt nguồn từ các dãy núi và sơn nguyên cao đổ về phía Đại Tây Dương => thuận lợi để xây dựng các đập thủy điện lớn.

Ví dụ: Đập thủy điện Belo Montre dài 6 km với công suất 11 233 MW (đập thủy điện lớn thứ 3 thế giới) sẽ cung cấp điện cho 23 triệu hộ gia đình trong khu vực và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm cho người dân địa phương.

3. Ảnh hưởng của các hoạt động khai thác, sử dụng thiên nhiên đến rừng A-ma-dôn

- Việc khai thác mỏ bất hợp pháp cũng đã kéo theo nạn phá rừng, làm ô nhiễm sông ngòi, đe dọa cuộc sống của hàng trăm cộng đồng bản địa. Bên cạnh đó, việc sử dụng thủy ngân trong sản xuất, khai thác khoáng sản cũng đang làm ô nhiễm nặng nề nguồn nước.

- Rừng đang bị tàn phá với tốc độ khủng khiếp do việc chuyển đổi thành đồng cỏ chăn nuôi và đất trồng thức ăn cho gia súc.

- Chặt phá rừng khiến hơn 10 000 loài động và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao.

- Việc xây dựng các đập thủy điện khiến môi trường sinh thái rừng A-ma-dôn bị phá hủy và nhiều người dân địa phương bị mất nhà cửa.

4. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên trong rừng A-ma-dôn

- Thiết lập các cơ sở để lực lượng chức năng có mặt thường trực quản lí hoạt động khai thác khoáng sản, tịch thu hàng hóa bất hợp pháp, kiểm soát các tuyến đường và bảo vệ rừng.

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Giáo dục người dân cách làm nông và chăn nuôi bền vững.

 • Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa giao thoa? 5. Kể tên các đô thị có từ 10 triệu dân trở lên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về một thành phố nổi tiếng ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

 • Bài 17. Đặc điểm thiên nhiên Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa của tự nhiên Trung và Nam Mỹ theo chiều đông – tây. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc – nam. 3. Thảm thực vật thay đổi như thế nào từ chân lên đến đỉnh núi ở sườn tây và sườn đông dãy An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn...

 • Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ. 4. Xác định sự phân bố một số trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp quan trọng của trung tâm này...

 • Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Nêu các dòng nhập cư vào Bắc Mỹ. Các dòng nhập cư đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho Bắc Mỹ? Cho biết vì sao Bắc Mỹ là khu vực có thành phần chủng tộc đa dạng. 2. Giải thích vì sao Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao nhất thế giới. 3. Vì sao nói Bắc Mỹ là vùng đất của những người nhập cư? ...

 • Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ. 3. Cho biết đặc điểm sông, hồ của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ có những đới thiên nhiên nào. Mô tả đặc điểm của một trong những đới thiên nhiên đó. 5. Lập bảng mô tả đặc điểm của ba khu vực địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy thu thập thông tin về Ngũ Hồ hoặc hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close