Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a SGK Địa lí 7 Cánh Diều

1. Trình bày đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a. 2. Trình bày một số vấn đề về lịch sử của Ô-xtrây-li-a. 3. Phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Ô-xtrây-li-a. 4. Phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô-xtrây-li-a...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? trang 147

Trả lời câu hỏi 1 trang 147 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 21.1, hãy trình bày đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải: 

Đọc thông tin mục “Đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a” và quan sát hình 21.1.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a:

- Chủ nhân đầu tiên là người bản địa.

- Từ thế kỉ XVIII, Ô-xtrây-li-a đã trở thành đất nước của những người nhập cư từ châu Âu và châu Á. Năm 2019, người dân bản địa chỉ chiếm khoảng 3% dân số.

- Dân số không đông. Năm 2019, Ô-xtrây-li-a có khoảng 25 triệu người.

- Tỷ lệ gia tăng dân số thấp: 0,9% (năm 2019).

- Mật độ dân số thấp: 3 người/km² (năm 2019).

- Dân cư phân bố chủ yếu ở dải ven biển phía đông, đông nam và tây nam. 

- Mức độ đô thị hóa cao với tỉ lệ dân đô thị khoảng 86%.

Trả lời câu hỏi 2 trang 147 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin, hãy trình bày một số vấn đề về lịch sử của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải: 

Đọc thông tin mục “Một số vấn đề về lịch sử”.

Lời giải chi tiết:

Một số vấn đề về lịch sử của Ô-xtrây-li-a:

- Ô-xtrây-li-a được người Hà Lan phát hiện vào năm 1606.

- Năm 1770, thuyền trưởng Giêm-cúc đến Ô-xtrây-li-a. Sau đó, Vương quốc Anh đã đưa tù nhân và di dân đến định cư, khai phá Ô-xtrây-li-a.

- Năm 1778, Anh đã thiết lập chế độ thuộc địa tại Ô-xtrây-li-a.

- Ô-xtrây-li-a giành được độc lập vào năm 1901, nhưng đến năm 1967, người bản địa mới được công nhận là công dân.

- Ô-xtrây-li-a thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. Người đứng đầu nhà nước là Nữ hoàng Anh thông qua đại diện Toàn quyền Ô-xtrây-li-a.

Trả lời câu hỏi 3 trang 147 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin, hãy trình bày đặc điểm văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải: 

Đọc thông tin mục “Văn hóa độc đáo”.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a:

- Di sản văn hóa độc đáo từ người bản địa.

- Văn hóa từ các dòng nhập cư châu Âu và châu Á.

=> Sự chung sống và hòa huyết giữa người bản địa và người nhập cư đã tạo nên một nền văn hóa đa dạng.

? trang 148

Trả lời câu hỏi trang 148 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 21.2, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục “Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất” và quan sát hình 21.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Ô-xtrây-li-a:

- Chăn nuôi gia súc (bò, cừu) trên các đồng cỏ tự nhiên ở những vùng đất bán khô hạn.

- Vùng duyên hải phía bắc và phía đông phát triển rừng tự nhiên và rừng trồng.

- Một phần nhỏ diện tích lãnh thổ có đất tốt, khí hậu thuận lợi được sử dụng để trồng cây lương thực (lúa mì), cây công nghiệp (mía) và cây ăn quả (nho, cam) với sự hỗ trợ của hệ thống thủy lợi.

- Ô-xtrây-li-a đang áp dụng các biện pháp khắc phục hiện tượng hoang mạc hóa do chăn thả gia súc quá mức trước đây, hạn hán và cháy rừng do biến đổi khí hậu.

? trang 149

Trả lời câu hỏi 1 trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục “Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước”.

Lời giải chi tiết:

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô-xtrây-li-a:

- Khai thác tài nguyên nước mặt và nước ngầm để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

- Do khí hậu khô hạn và khan hiếm nước, Ô-xtrây-li-a rất quan tâm đến việc khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước.

- Để gia tăng nguồn cung cấp nước, Ô-xtrây-li-a đã xây dựng các đập và hồ trữ nước mưa, các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển.

- Áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước trong sản xuất và sinh hoạt.

Trả lời câu hỏi 2 trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát hình 21.2, hình 21.3, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 3.3 “Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản” và quan sát hình 21.2, 21.3.

Lời giải chi tiết:

Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a:

- Phát triển mạnh mẽ công nghiệp khai thác dựa trên nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú: than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, ni-ken, vàng, đồng, bô-xit, u-ra-ni-um, đá quý,…

- Phần lớn than, dầu mỏ, khí đốt và đá quý được xuất khẩu.

- Trước nguy cơ suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, Ô-xtrây-li-a đã giảm tốc độ khai thác khoáng sản trong những năm gần đây.

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vì sao Ô-xtrây-li-a là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

Ô-xtrây-li-a là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng vì:

- Ô-xtrây-li-a là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.

- Đất nước tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc tộc (hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống).

- Có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới với văn hóa bản địa.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 149 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy thu thập thông tin về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước hoặc tài nguyên đất ở Việt Nam.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam:

- Khai thác: Việt Nam khai thác nước chủ yếu từ nguồn nước mặt, nước ngầm, nước mưa.

- Sử dụng: 

+ Nước chủ yếu sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

+ Để dự trữ nguồn nước vào mùa khô, Việt Nam xây dựng các hồ chứa nước để kịp thời cung cấp nước vào, phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp.

- Bảo vệ nguồn tài nguyên nước:

+ Tăng hiệu quả sử dụng nước, bảo đảm sử dụng nước bền vững, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội.

+ Giải quyết các vấn đề ô nhiễm tài nguyên nước trên các lưu vực sông, hồ,..

+ Xây dựng hệ thống xử lí nước thải, tránh thải trực tiếp ra sông, hồ,…

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close