Bài 12. Vương quốc Lào SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và tư liệu, hãy:

- Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII)

- Đánh giá sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

Phương pháp giải:

Đọc nội dung thông tin mục 1 trang 39

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII):

- Năm 1353, Phà Ngừm lập ra vương quốc Lan Xang. 

- Chia đất nước thành các mường và đặt các chức quan cai trị, xây dựng quân đội do vua chỉ huy.

- Người Lào canh tác lúa nương, lúa nước, săn bắt, đánh cá, chăn nuôi, khai thác lâm sản…

- Năm 1707, vương quốc Lan Xang bị suy vong. 

Sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang ở vào giai đoạn thịnh trị nhất. Trong thời kì này, Lào có mối quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng như Đại Việt, Lan-na…

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc thông tin và quan sát các hình 12.2, hãy nêu các thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII)

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 2 trang 40 SGK

B2: Trình bày thành tựu trên lĩnh vực: tôn giáo, chữ viết và văn học. kiến trúc và điêu khắc, nghệ thuật…

Lời giải chi tiết:

Các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Vương quốc Lào thời Lan Xang (thế kỉ XIV-XVII):

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

Phật giáo là quốc giáo, ảnh hưởng đến đời sống chính trị, xã hội người Lào

Chữ viết và văn học

- Chữ viết từ Ấn Độ, chữ Lào 

- Tác phẩm văn học: Pha-lắc Pha-lam, truyền thuyết Khún Bu-lôm

Kiến trúc và điêu khắc

Cung điện hoàng gia, chùa Thạt Luổng, Phra Keo, Vát Xiềng Thong…

Nghệ thuật

Âm nhạc, ca múa, diễn xướng các bộ sử thi.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Khái quát sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang ở các thế kỉ XIV-XVII trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế và văn hóa

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 1 trang 39 SGK 

B2: Kẻ bảng, trình bày sự phát triển của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Sự phát triển

Chính trị

Chia đất nước thành các mường và đặt các chức quan cai trị, xây dựng quân đội do vua chỉ huy

Kinh tế

Canh tác lúa nước, lúa nương, săn bắn, đánh cá, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, khai thác lâm sản, vàng bạc, dệt vải

Văn hóa

Ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ và Phật giáo

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy viết một đoạn văn giới thiệu chùa Thạt Luổng dựa trên các từ khóa: Lan Xang, vua Xệt-tha-thi-lạt, Viêng Chăn, Phật giáo.

Phương pháp giải:

Tìm kiếm tư liệu về chùa Thạt Luổng thông qua sách, báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Thạt Luổng hay còn được gọi là That Luang một tháp Phật giáo ở Viêng Chăn, tại Lào. Tòa tháp này đã được cho xây từ năm 1566 dưới triều của vua Xệt tha thi lạt, tháp xây theo hình dáng một nậm rượu, ở trên một phế tích của một ngôi đền tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13. Bên ngoài ngôi chùa này được dát vàng nó mang trong mình một kiến trúc riêng biệt. Do đó trở nên đặc biệt ở vùng Đông Nam Á. Thạt Luổng được đánh giá như là một công trình văn hóa mang đầy tính tôn giáo sâu sắc, biểu tượng cho sự trí tuệ, óc sáng tạo, tinh thần đoàn kết… và cũng chính là biểu tượng của cả quốc gia Lào.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close