Câu 4 trang 157 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Quảng cáo

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời:

Do có những đặc điểm như vậy nên doanh nghiêp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh như sau:

Thuận lợi:

- Doanh nghiêp nhỏ tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, dễ thay đổi phù hợp với nhu cầu thi trường.

- Doanh nghiêp nhỏ dễ quản lí chặt chẽ và hiêu quả

- Dễ dàng đổi mới công nghê

Khó khăn:

- Vốn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ

- Thường thiếu thông tin về thi trường

- Trình độ lao động thấp

- Trình độ quản lí thiếu chuyên nghiêp

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải