Câu 4 trang 157 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Quảng cáo

Đề bài

Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Lời giải chi tiết

* Thuận lợi:

- Doanh nghiêp nhỏ tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, dễ thay đổi phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Doanh nghiêp nhỏ dễ quản lí chặt chẽ và hiệu quả

- Dễ dàng đổi mới công nghệ

* Khó khăn:

- Vốn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ

- Thường thiếu thông tin về thị trường

- Trình độ lao động thấp

- Nhân lực chất lượng thấp, thiếu chuyên nghiệp, chuyên môn hóa không cao

Nam.Name.Vn

Quảng cáo