Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 86 SGK Công nghệ 10

  Hãy kể tên và nêu những đặc điểm của một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. Làm thế nào để có nhiều thức ăn tinh, thức ăn xanh, thức ăn thô cho vật nuôi?

 • pic

  Câu 2 trang 86 SGK Công nghệ 10

  Thế nào là thức ăn hỗn hợp? Thức ăn hỗn hợp có vai trò gì trong việc phát triển chăn nuôi?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 86 SGK Công nghệ 10

  Trình bày quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi.